X
Online Randevu
Başhekim Doç. Dr. Emre AKKAYA

Başhekim Doç. Dr. Emre AKKAYA

Kardiyoloji
 • Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
 • Amblatuar Kan Basıncı Monitörizasyonu
 • Ambulatuvar Kardiyak Izleme
 • Anjioplasti
 • Anjiyografi
 • Balon Valvüloplasti
 • Efor Treadmil Testi
 • Eforlu Ekg
 • Ekg
 • Eko(Ekokardiyografi)
 • Farmakolojik Stres Testi
 • Geçici Kalp Pili
 • Holter İzlemi
 • Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)
 • Kalp Kapak Hastalıkları Takip ve Tedavisi
 • Kalp Yetmezliği Tedavisi
 • Kalıcı Kalp Pili
 • Kardiyak Kateterizasyon
 • Kardiyoversiyon
 • Koroner Anjiyogram
 • Koroner Kalp Hastalığı Tedavisi
 • Ldl Kolesterol Testi
 • Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
 • Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
 • Perikardiyosentez
 • Radyal Anjiyografi
 • Ritim Holter
 • Stent(Koroner Anjiyoplasti)
 • Stres Ekokardiyografi
 • Yüzeyel Ekokardiyografi
 • İnce Damar Hastalığı Tedavisi
 • Şah Damarı (Karotis) Stentleme

Eğitim

 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998 - 2004)
 • İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2005 - 2010)

Kariyer

 • Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2010 - 2013)
 • İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2016)
 • Silivri Medical Park Hastanesi (2016 - 2021)
 • Reyap İstanbul Hastanesi (2021 - 2022)
OFFLİNE X

CANLI DESTEK

Güncelleme(Update): 05/02/2024