X
Online Randevu
Doç. Dr. Özlem GÜLER

Doç. Dr. Özlem GÜLER

Acil Servis
 • Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği
 • Kardiyovasküler Aciller
 • Acil Travmatoloji
 • Acil Toksikoloji
 • Gastrointestinal Aciller
 • Solunum Sistemi Acilleri
 • Nörolojik Aciller

Eğitim

 • Doçentlik : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı (2022) 
 • Tıpta Uzmanlık : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı  (2006-2011)
 • Yüksek Lisans : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/Tıp Pr. (1999-2005)

Yabancı Dil:

İngilizce ( 2014 YDS : 76.250)

Kariyer

 • 2006-2011 (Araştırma Görevlisi): Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı/ ELAZIĞ
 • 2011-2012 (Uzman Doktor): Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği/ MALATYA
 • 2012-2014 (Uzman Doktor): T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği/ ADIYAMAN
 • 2014-2017 (Uzman Doktor): Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği/ ELAZIĞ
 • 2017-2022 (Doktor Öğretim Üyesi): Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı / KAHRAMANMARAŞ
 • 2022-2023 (Doçent Doktor): Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı / KAHRAMANMARAŞ

Tıpta Uzmanlık Tezi:

Tez Başlığı: Deneysel Beyin İskemisinde Tacrolimus’un Endotelin-1, Melatonin ve Heat Shock Protein-70 Seviyelerine Etkisi (2011)

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız

 

ESERLER

 1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

A1. GÜLER Ö, ÖZER A, SEYİTHANOĞLU M, YAMAN FN, ŞAHPAZ KURŞUN HN. Serum amphiregulin and cerebellin-1 levels in severe preeclampsia. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2021;34(17):2863-2868. Doi: 10.1080/14767058.2019.1671345 (SCI-Expanded)  

A2. GÜLER Ö, GÜLER M, URFALIOĞLU S, KİLCİ Aİ, HAKKOYMAZ H. Early effects of viper envenomation on retina and optic nerve blood flow: An optical coherence tomography angiography study. Toxicon. 2021;198:54-63. Doi: 10.1016/j.toxicon.2021.04.008 (SCI-Expanded)

A3. BOZAN MB, KANAT BH, YAZAR FM, KUTLUER N, AZAK BOZAN A, AKSU A, BORAN ÖF, GÜLER Ö. A Diagnostic Dilemma for Acute Abdomen: Sclerosing Encapsulating Peritonitis (Abdominal Cocoon Syndrome); A Retrospective Cohort Study. Archives of Iranian Medicine, 2021; 24(6): 447-452. Doi: 10.34172/aim.2021.64 (SCI-Expanded)

A4. HAKKOYMAZ H, NAZİK S, KİLCİ Aİ, GÜLER Ö, TEPE M, YAMAN FN. Üniversite Hastanesi Acil Servisine Başvuran Gastroenteritli Hastalarda Parazitik Ajanların Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2021;16(3): 336-340. Doi: 10.17517/ksutfd.794362 (Alan Endeksi- Index Copernicus)

A5. URFALIOĞLU A, URFALIOĞLU S, ÖKSÜZ G, DOĞANER A, TEKŞEN Ş, GÜLER Ö, ÇALIŞIR F. The effects of active warming on perioperative inadvertent hypothermia in patients undergoing vitreoretinal surgery under local anesthesia. Indian Journal of Ophthalmology, 2021;69(2): 308-313. Doi: 10.4103/ijo.IJO_227_20 (SCI-Expanded)

A6. ŞEYHANLI ES, GÜLER Ö, YASAK İH, KOYUNCU İ. Investigation of the Correlation Between Meteorin-Like Protein (Metrnl) and Thiol Balance in COVID-19 Patients. Clinical Laboratory, 2021;67(12): 2619-2627. Doi: 10.7754/Clin.Lab.2021.201131 (SCI-Expanded)

A7. HAKKOYMAZ H, NAZİK S, SEYİTHANOĞLU M, GÜLER Ö, ŞAHİN AR, CENGİZ E,YAZAR FM. The value of ischemia-modified albumin and oxidative stress markers in the diagnosis of acute appendicitis in adults. The American Journal of Emergency Medicine. 2019;37(11):2097-2101. Doi: 10.1016/j.ajem.2019.03.005 (SCI-Expanded)

A8. GÜLER Ö, HAKKOYMAZ H, YAMAN FN, EKİNGEN E. Knowledge of Emergency Medicine Physicians about Local Anesthetic Toxicity and Intravenous Lipid Treatment. Gazi Medical Journal 2020;31(3): 371-374. Doi: 10.12996/gmj.2020.90 (ESCI)

A9. GÜLER Ö, GÜLER M, TUĞAN YILDIZ CB, HAKKOYMAZ H. Are Retinal and Peripapillary Blood Flows Affected during Migraine Attack?. Neuro-Ophthalmology 2020;44(5): 299–306. Doi: 10.1080/01658107.2020.1752260 (ESCI)

A10. GÜLER Ö, HAKKOYMAZ H, KÖROĞLU S, SEYİTHANOĞLU M, GÜNEŞ H. Serum amphiregulin and cerebellin 1 levels in primary hypertension patients. Arterial Hypertension 2020;24(3): 120–127. Doi: 10.5603/AH.a2020.0015 (ESCI)

A11. HAKKOYMAZ H, ÖZTÜRK C, OKYAY RA, GEDİK MS, KİLCİ Aİ, GÜLER Ö, YAMAN FN, KOŞARGELİR M. Evaluation of Occupational Accidents in a Tertiary Emergency Department Introduction. Eurasian Journal of Emergency Medicine 2020;19(2): 121-126. Doi: 10.4274/eajem.galenos.2019.09327 (ESCI)

A12. BOZAN MB, YAZAR FM, GÜLER Ö, BORAN ÖF, AZAK BOZAN A. Preoperative immature granulocyte count and percentage for complicated acute appendicitis and uncomplicated acute appendicitis (A retrospective cohort study). Medical Science, 2021;25(110): 760-766. (ESCI)

A13. GÜLER Ö, KOZANLI F. Is sternum fracture a concerning clinical situation?. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 2021;12(2): 195-198.Doi: 10.4328/ACAM.20461(ESCI)

A14. GÜLER M,YILMAZ T, GÜLER Ö. A case of ectopic cilia. International Ophthalmology, 2009;29(4): 297-298. Doi: 10.1007/s10792-008-9228-0 (Vaka Takdimi) (SCIE)

A15. GÜLER Ö, KOZANLI F. A case of Intraabdominal Bleeding Presented With Massive Hemothorax. Eurasian Journal of Critical Care, 2020;2(3):243-245. (Vaka Takdimi) (ALAN ENDEKSLERİ-EPUB)

A16. GÜLER Ö, BOZAN MB, KARAKÜÇÜK SN, GÜNGÖR EÖ. A Rare Cause of Acute Abdomen in Emergency Room: Isolated Superior Mesenteric Artery Dissection. Journal of Emergency Medicine Case Reports.2020; 11(2):57-59.Doi: 10.33706/jemcr.715066 (Vaka Takdimi) (ESCI).

A17. AYDIN İ, APAYDIN HÖ, DOKUZOLU MA, GÜLER Ö, TUNÇ İ. Two Cases of Injuries with Porcupine Quill. Journal of Emergency Medicine Case Reports.2017; 8:49-51.doi:10.5152/jemcr2016.1786 (Vaka Taktimi) (ESCI).

 

 1. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

B1. AKBAŞ İ, GEDİK MS, GÜLER Ö, ÇIRIKÇI YE, GÜNGÖR EÖ (2021). Kurba B.ayramında Hastanemize Başvuran Hastaların Özellikleri. XVII National Emergency Medicine Congress & 8th Intercontinental Emergency Medicine Congress 1. 3 & 8th International Critical Care and Emergency Medicine Congress Tam (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

B2. AKBAŞ İ, KİLCİ Aİ, GÜLER Ö, ÇIRIKÇI YE(2021). Bilinç Bozukluğu ile Gelen Hastada Pres’i Unutmayalım. XVII National Emergency Medicine Congress & 8th Intercontinental Emergency Medicine Congress & 8th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)

B3. GÜNGÖR EÖ, ÇIRIKÇI YE, GÜLER Ö, LÖK U (2021). Travma Mekanizmasını Bilmek Doğru Tanıya Götürür. XVII National Emergency Medicine Congress & 8th Intercontinental Emergency Medicine Congress & 8th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)

B4. GÜNGÖR EÖ, GÜLER Ö, HAKKOYMAZ H, KİLCİ Aİ, ÇIKRIKÇI YE, ÖZSOY KE (2020).Rüptüre Karaciğer Kist Hidatiği. 7th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 7th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 293-293. (Özet Bildiri/Poster)

B5. GÜLER Ö, HAKKOYMAZ H (2019). A Rare Cause of Vertigo in the Emergency Department: Carbon Monoxide Poisoning. 5th International Emergency & Family Medicine Congress, 23-24. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 

B6. GÜLER Ö (2019). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Acil Servisine Başvuran Çocuk Yaş Trafik Kazalarının 1 Yıllık Değerlendirmesi. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emrgency Medicine Congress15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 65-65. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B7. HAKKOYMAZ H, GÖKÇE MK, KİLCİ Aİ, GÜLER Ö, ÖZTÜRK C, TEPE M (2019). Genç Yaşta Görülen İskemik İnme. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th InternationalCritical Care and Emergency Medicine Congress, 463-464. (Özet Bildiri/Poster)

B8. GÜLER Ö, HAKKOYMAZ H, KİLCİ Aİ, ÇIKRIKÇI YE (2019). Acil Serviste Fahr Hastalığı.6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 461-461. (Özet Bildiri/Poster)

B9. GÜLER Ö, KİLCİ Aİ, HAKKOYMAZ H, ÖZTÜRK C (2019). Karın Ağrısı ile Acil Servise Başvuran Renal Arter ve Süperior Mezenterik Arter Stenozu Olgusu. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 463-463. (Özet Bildiri/Poster)

B10. GÖKÇE MK, GÜLER Ö, HAKKOYMAZ H, KİLCİ Aİ, ÖZTÜRK C, TEPE M (2019). Acil Serviste Görev Yapan Hekimlerin Minör Kafa Travmalı Çocuk Hastalara Yaklaşımı. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 77-77. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B11. KİLCİ Aİ, HAKKOYMAZ H, GÜLER Ö, GÖK S, GÜNGÖR EÖ, ÇIKRIKÇI YE, SARI N(2019). Öksürmekle Parça Çıkaran Hasta: Akciğer Kist Hidatiği. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 481-482. (Özet Bildiri/Poster)

B12. GÜLER Ö, GÖKÇE MK, HAKKOYMAZ H, KİLCİ Aİ, ÖZTÜRK C, TEPE M (2019). İnfektif Endokardite Bağlı Septik Akciğer Embolisi. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 464-465. (Özet Bildiri/Poster)

B13. GÜLER Ö, HAKKOYMAZ H, KİLCİ Aİ, ÇIKRIKÇI YE (2019). Bacak Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Aort Diseksiyonu. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 322-322. (Özet Bildiri/Poster)

B14. KİLCİ Aİ, GÖKÇE MK, HAKKOYMAZ H, GÜLER Ö, ÖZTÜRK C, TEPE M (2019). Hipokalemik Periyodik Paralizi. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 464-464. (Özet Bildiri/Poster)

B15.HAKKOYMAZ H, GÖK S, KİLCİ Aİ, GÜLER Ö, ÖZTÜRK CL, TEPE M, GÖKÇE MK (2019). Atipik Prezentasyonlu Aort Diseksiyonu. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 326-326. (Özet Bildiri/Poster)

B16. KİLCİ Aİ, GÖK S, HAKKOYMAZ H, GÜLER Ö, TEPE M, ÖZTÜRK C, GÖKÇE MK (2019). Acil Serviste Nadir Görülen Bir Vaka: Travmatik Pnömobili. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 325-326. (Özet Bildiri/Poster)

B17. GÖK S, KİLCİ Aİ, GÜLER Ö, HAKKOYMAZ H, GÖKÇE MK, ÖZTÜRK C, TEPE M (2019).Acilde Nadir Bir Vaka: Pnömoretroperitoneum. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 312-312. (Özet Bildiri/Poster)

B18.GÜLER Ö,YILDIZ M, BOZDEMİR MN, KAVAKLI A, DAĞLI AF, ÜSTÜNDAĞ B (2018). Effects of Tacrolimus on Endothelin-1,Melatonin and Heat Shock Protein Levels in Experimental Brain Ischemia. 3.International Congress of Turkish Neuroendocrinology Society, 107(1), 21-21.Doi: 10.1159/000493383 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B19. GÜLER Ö (2019). Acil Serviste Kriz Anlarında Medya Yönetimi. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress15. Ulusal Acip Tıp Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)

B20. HAKKOYMAZ H, GÜLER Ö (2018). Acil Servisimize Akut Üst Gastrointestinal Kanama Nedeniyle Başvuran Hastaların Analizi. 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 497- 497. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B21. YAMAN FN, ÖZTÜRK C, HAKKOYMAZ H, GÜLER Ö, TEPE M, GÖKÇE MK, GÖK S(2018). Sepsise İlerleyebilen Nadir Bir Durum: Orbital Selülit. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 267-267. (Özet Bildiri/Poster)

B22. TEPE M, HAKKOYMAZ H, GÜLER Ö, YAMAN FN, ÖZTÜRK C, GÖKÇE MK, GÖK S (2018). Acil Serviste Nadir Bir Vaka: Nontravmatik Dalak Rüptürü. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 264-264. (Özet Bildiri/Poster)

B23. YAMAN FN, HAKKOYMAZ H, GÜLER Ö, ÖZTÜRK C, TEPE M, GÖKÇE MK, GÖK S, EROĞLU E (2018). Hızlı Tanı Hayat Kurtarır!: Aort Diseksiyonu. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 408-409. (Özet Bildiri/Poster)

B24. YAMAN FN, GÜLER Ö, HAKKOYMAZ H, ACIPAYAM A, TEPE M, ÖZTÜRK C, GÖKÇE MK, GÖK S (2018). Masif Hemotoraks: E-FAST ile Hızlı Tanı!. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 409-410. (Özet Bildiri/Poster)

B25. TUĞAN YILDIZ CB, GÜLER Ö (2018). Hastanemizde Akut İskemik İnme Nedeniyle İntravenöz Rekombinant Doku Plazminojen Aktivatörü Tedavisi Yapılan Hastaların Verileri. 5th Intercontinental Emergency Medicine and 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B26. GÜLER Ö, ÖZTÜRK C, HAKKOYMAZ H, YAMAN FN (2018). Adet Rötarı Olmadan Ortaya Çıkan Ektopik Gebelik Rüptürü Olgusu. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 284-285. (Özet Bildiri/Poster)

B27. HAKKOYMAZ H, ÖZTÜRK C, GÜLER Ö, YAMAN FN (2018). Üriner Cerrahi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Renal Apse. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 284-284. (Özet Bildiri/Poster)

B28. GÜLER Ö (2018). Viskoelastik Madde Kalışı Nedeniyle Ortaya Çıkan Anı Göziçi Basıncı Yüksekliğinin Tedavisinde Kornea Parasentez Yerinden Drenaj ile İntravenöz %20’lık Mannitol Solüsyonu Kullanımının Etkinliklerinin Karşılaştırılması. 5th Intercontinental Emergency Medicine and 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 137-138. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B29. GÜLER Ö, TEPE M, YAMAN FN, HAKKOYMAZ H (2018). İskemik İnme Nedeniyle Trafik Kazası Geçiren Olgu. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 385-385. (Özet Bildiri/Poster)

B30. ÖZTÜRK C, HAKKOYMAZ H, YAMAN FN, GÜLER Ö, TEPE M, GÖKÇE MK, GÖK S, GÜNGÖR EÖ (2018). Fournier Gangreni. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 284-284. (Özet Bildiri/Poster)

B31. HAKKOYMAZ H, TEPE M, YAMAN FN, GÜLER Ö (2018). Künt Göğüs Travması Sonucu A”Yüksek Mortalite Sebebi: Aort Rüptürü. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 430-431. (Özet Bildiri/Poster)

B32. DEMİR CF, GÜLER Ö, Taşcı İ (2017). A case of multiple sclerosis mimicking an intracranial masslesion complicated with obstructive hydrocephalus andbrainstem compression. World Congress of Neurology (WCN 2017), 436-436. (Özet Bildiri/Poster)

B33. GÜLER Ö, ADSIZ İ, GÜL E, PEPELE MS (2015). Two Cases of Pulmoner Embolism With Negative D-dimer. 2. İnternational Critical Care And Emergency Medicine (Özet Bildiri/Poster)

B34. GÜLER Ö, PEPELE MS, GÜL E, EROL E (2015). A Case of Acute Myocardial Infarction Secondary to Contrast Agent Administration. 2. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, 85 (Özet Bildiri/Poster)

B35. GÜL E, GÜL Y, PEPELE MS, GÜLER Ö, ÖZKAN Z (2015). Spontaneous pneumomediastinum after sneezing. 2. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, 237- 238. (Özet Bildiri/Poster)

B36. EROL E, GÜL E, PEPELE MS, GÜLER Ö (2015). Traumatic Pneumorrhachi. 2. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, 210 (Özet Bildiri/Poster)

B37. AYDIN İ, APAYDIN HÖ, GÜLER Ö, DOKUZOĞLU MA, TUNÇ İ (2014). Two cases of injuries with porcupine quill. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 107 (Özet Bildiri/Poster)

B38. AYDIN İ, GÜLER Ö, DOKUZOĞLU MA, TUNÇ İ (2014). Is an Emergency or not?: Hemifacial Spasm. 1 st Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)

B39. DOKUZOĞLU MA, AYDIN İ, TUNÇ İ, GÜLER Ö (2014). A local effect of phoxim-based insecticides. 1 st Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)

B40. GÜLER Ö, AYDIN İ, DOKUZOĞLU MA,TUNÇ İ (2014). A case acute cholecystitis with asymptometic massive pulmoner embolism. 1 st Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)

B41. GÜLER M, GÜLER Ö, BİLGİN B (2014). Nd:YAG laser hyaloidotomy in a case of valsava retinopathy with premacular hemorrage. 7th Mediterretina Club International Meeting, 1(e3) (Özet Bildiri/Poster)

B42. ALATAŞ ÖD, GÜRGER M, ATEŞÇELİK M, EKİNGEN E, GÜL E, GÜLER Ö, KALAYCI M (2013). Serum S100B, HSP 70 and Neuron Specific Enolase Levels in Patients with Isolated Head Trauma. 1. International Critical Care And Emergency Medicine, 263 (Özet Bildiri/Poster)

 

C.YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

C1. GÜLER Ö. Ezilme, Burkulma ve Kesiler. Şahin AR, Ateş S, Hakkoymaz

H, editörler. Gezgin Sağlığı. 1. Baskı. Ankara: Akademisyen Yayınevi; 2019. p. 67-74.

C2. GÜLER Ö. The Organization and Triage of Covid-19 Patients Applying to Emergency Service. Urfalıoğlu A, Kamalak H, editörler. Clinical Characteristics and Management of the Coronavirus Disease (Covid-19). 1. Baskı. Lyon: Livre de Lyon Yayınevi; 2021. p.27-40.

 

D.ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

D1. GÖKÇE K, GÜLER Ö, HAKKOYMAZ H, KİLCİ Aİ, ÖZTÜRK C, TEPE M. Emergency Physicians Approach to Minor Head Trauma in Pediatric Patients. Journal of Ankara University Faculty of Medicine, 2021;74(3): 316-323. Doi: 10.4274/atfm.galenos.2021.65487 (ULAKBİM-TR DİZİN)

D2. GÜLER Ö. Retrospective analysis of pediatric road traffic accidents admitted to the emergency department of a university hospital. Annals of Medical Research, 2019;26(12):2915-2920. Doi: 10.5455/annalsmedres.2019.08.452 (ULAKBİM-TR DİZİN)

D3. HAKKOYMAZ H, TOPAK D, BAYKAN H, KİLCİ Aİ, GÜLER Ö, OKYAY RA. Evaluation and cost analysis of the patients, who applied to the emergency service with an open injury of hand and / or wrist. Annals of Medical Research 2019;26(11): 2592-2596 (ULAKBİM-TR DİZİN)

D4. HAKKOYMAZ H, KİLCİ Aİ, GÜLER Ö, YAMAN FN, OKYAY RA. Evaluation of the Patients Admitted to the Emergency Room due to Poisoning in terms of Clinical Characteristics and Costs. Sakarya Tıp Dergisi 2019;9(3): 470-478. (ULAKBİM-TR DİZİN)

D5. GÜLER Ö, URFALIOĞLU S, GÜLER M. The effect of intravitreal injection into different quadrants on pain score. Cumhuriyet Medical Journal, 2019;41(3): 653-657. Doi:10.7197/cmj.vi.540726 (ULAKBİM-TR DİZİN)

D6. GÜLER Ö,YILDIZ M, BOZDEMİR MN, KAVAKLI A, DAĞLI AF, ÜSTÜNDAĞ B. Effects of Tacrolimus on Endothelin-1, Melatonin and Heat Shock Protein Levels in Experimental Brain Ischemia. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019;14(2):75-79. Doi:10.17517/ksutfd.533419 (DİĞER ENDEKSLER/ UZMANLIK TEZİ MAKALESİ)

D7. TÜRKÇÜOĞLU P, GÜLER M, GÜLER Ö, AKYOL N. Normal Tansiyonlu Glokom Etyopatogenezinde Hemoreolojik Faktörlerin Rolü. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2008; 17(2): 116-119. (DİĞER ENDEKSLER)

D8. KOZANLI F, GÜLER Ö (2021). A Case of Severe H1N1 Pneumonia Complicated with Spontaneous Pneumomediastinum and Pneumothorax. Respiratory Case Reports, 2021;10(1): 27-30. Doi: 10.5505/respircase.2021.71677 (Vaka Takdimi) (ULAKBİM –TR DİZİN)

D9. YILMAZ T, GÜLER M, GÜLER Ö. Topikal Steroid Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Eş Zamanlı İki Gözde Bakteriyel Keratit Olgusu. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2008;17(4): 294-296. (Vaka Takdimi) (TÜRKMEDLİNE)

 

 1. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E1. GÜLER Ö (2020). Coronavirus Klinik Belirti ve Bulguları. 1.Ulusal Acil Tıp E-Kongresi, 42-43. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)

E2. BOZAN MB,YAZAR FM, GÜLER Ö, İŞLER A (2019). Komplike Akut Apandisit Olgularıyla Komplike Olmamış Akut Apandisit Olgularında Preoperatif Dönemde İmmatür Granülosit Sayısı ve Yüzdesi Arasında Farklılık Var Mı?. 3. Malatya Gastrointestinal Cerrahi Günleri, 193-196. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

D.ATIFLAR. (WEB OF SCIENCE ATIFLARI)

A7. HAKKOYMAZ H, NAZİK S, SEYİTHANOĞLU M, GÜLER Ö, ŞAHİN AR, CENGİZ E,YAZAR FM. The value of ischemia-modified albumin and oxidative stress markers in the diagnosis of acute appendicitis in adults. The American Journal of Emergency Medicine. 2019;37(11):2097-2101. Doi: 10.1016/j.ajem.2019.03.005 (SCI-Expanded): 10 ADET

A9. GÜLER Ö, GÜLER M, TUĞAN YILDIZ CB, HAKKOYMAZ H. Are Retinal and Peripapillary Blood Flows Affected during Migraine Attack?. Neuro-Ophthalmology 2020;44(5): 299–306. Doi: 10.1080/01658107.2020.1752260 (ESCI): 3 ADET

A12. BOZAN MB, YAZAR FM, GÜLER Ö, BORAN ÖF, AZAK BOZAN A. Preoperative immature granulocyte count and percentage for complicated acute appendicitis and uncomplicated acute appendicitis (A retrospective cohort study). Medical Science, 2021;25(110): 760-766. (ESCI): 2 ADET

A1. GÜLER Ö, ÖZER A, SEYİTHANOĞLU M, YAMAN FN, ŞAHPAZ KURŞUN HN. Serum amphiregulin and cerebellin-1 levels in severe preeclampsia. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2021;34(17):2863-2868. Doi: 10.1080/14767058.2019.1671345 (SCI-Expanded): 2 ADET

A5. URFALIOĞLU A, URFALIOĞLU S, ÖKSÜZ G, DOĞANER A, TEKŞEN Ş, GÜLER Ö, ÇALIŞIR F. The effects of active warming on perioperative inadvertent hypothermia in patients undergoing vitreoretinal surgery under local anesthesia. Indian Journal of Ophthalmology, 2021;69(2): 308-313. Doi: 10.4103/ijo.IJO_227_20 (SCI-Expanded): 1 ADET

A17. AYDIN İ, APAYDIN HÖ, DOKUZOLU MA, GÜLER Ö, TUNÇ İ. Two Cases of Injuries with Porcupine Quill. Journal of Emergency Medicine Case Reports.2017; 8:49-51.doi:10.5152/jemcr2016.1786 (Vaka Taktimi) (ESCI) 1 ADET

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 1. Dersler:

1-Lisans

2017-2018 Güz + Bahar Dönem 1 Acil Tıp Teorik Dersleri

2017-2018 Güz + Bahar Dönem 3 Acil Tıp Teorik ve Pratik Dersleri

2017-2018 Güz + Bahar Dönem 5 Acil Tıp Teorik ve Pratik Dersleri

2017-2018 Güz + Bahar Dönem 6 Acil Tıp Pratik Dersleri 9

2018-2019 Güz + Bahar Dönem 1 Acil Tıp Teorik Dersleri

2018-2019 Güz + Bahar Dönem 3 Acil Tıp Teorik ve Pratik Dersleri

2018-2019 Güz + Bahar Dönem 5 Acil Tıp Teorik ve Pratik Dersleri

2018-2019 Güz + Bahar Dönem 6 Acil Tıp Pratik Dersleri

2019-2020 Güz + Bahar Dönem 1 Acil Tıp Teorik Dersleri

2019-2020 Güz + Bahar Dönem 3 Acil Tıp Teorik ve Pratik Dersleri

2019-2020 Güz + Bahar Dönem 5 Acil Tıp Teorik ve Pratik Dersleri

2019-2020 Güz + Bahar Dönem 6 Acil Tıp Pratik Dersleri

2020-2021 Güz + Bahar Dönem 1 Acil Tıp Teorik Dersleri

2020-2021 Güz + Bahar Dönem 3 Acil Tıp Teorik ve Pratik Dersleri

2020-2021 Güz + Bahar Dönem 5 Acil Tıp Teorik ve Pratik Dersleri

2020-2021 Güz + Bahar Dönem 6 Acil Tıp Pratik Dersleri

 1. Tıpta uzmanlık

2018 yılı Acil Tıp Teorik ve Pratik Dersleri

2019 yılı Acil Tıp Teorik ve Pratik Dersleri

2020 yılı Acil Tıp Teorik ve Pratik Dersleri

2021 yılı Acil Tıp Teorik ve Pratik Dersleri

 

 1. Lisansüstü Tez Danışmanlığı:
 2. GÜNGÖR ENES ÖMER, (2022). Minör kafa travmalı pediatrik hastaların travmatik beyin hasarını öngörmede UCH-l1, GFAP ve meteorinin yararlılığı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı (Tıpta Uzmanlık)
 3. GÖKÇE MEHMET KUBİLAY, (2019). Acil serviste görev yapan hekimlerin minör kafa travmalı çocuk hastalara yaklaşımı,, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı (Tıpta Uzmanlık)

 

 1. Lisansüstü Tez Jüri Üyelikleri:
 2. Dr. Cebrail Öztürk, Acil Tıp, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onikişubat/Kahramanmaraş, Asıl Üye, 2019.
 3. Dr. Enes Ömer Güngör, Acil Tıp, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onikişubat/Kahramanmaraş, Asıl Üye, 2019.
 4. Dr. M. Kubilay Gökçe, Acil Tıp, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onikişubat/Kahramanmaraş, Asıl Üye, 2019.

 

 1. Danışmanlık:
 2. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci danışmanlığı, 2018-2019
 3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci danışmanlığı, 2019-2020
 4. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci danışmanlığı, 2020-2021

 

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

Davetli Konuşmalar:

 1. Coronavirüs Klinik Belirti ve Bulguları, 1.Ulusal Acil Tıp E-Kongresi (11.06.2020-13.06.2020). Online.
 2. Acil Serviste Kriz Anlarında Medya Yönetimi, 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi (25.04.2019 -28.04.2019) BELEK/ANTALYA

 

Yapılan Kongre ve Sempozyum Organizasyonları ve Bilimsel Komite Görevler:

 1. 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi (25.04.2019 -28.04.2019) BELEK/ANTALYA, Düzenleme kurulu üyeliği
 2. Acil Tıp Sempozyumu, (20.03.2014 -22.03.2014) Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi /ELAZIĞ, Düzenleme kurulu üyeliği.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Acil Tıp Uzmanları Derneği (2007)

OFFLİNE X

CANLI DESTEK

Güncelleme(Update): 05/02/2024