• Güncelleme Tarihi(update): 05/02 /2024
AR
X
Online Randevu
Op. Dr. M. Ergün PARMAKSIZ

Op. Dr. M. Ergün PARMAKSIZ

Çocuk Cerrahisi
 •  Laparoskopik-torakoskopik-endoskopik-sistoskopik girişimler
 •  Çocuklarda apandisit ve laparoskopik tedavisi
 •  Kasık fıtığı, hidrosel, kordon kisti
 •  İnmemiş testis
 •  Testis ve torbaların acil halleri(Akut skrotum ve testis torsiyonu)
 •  Testis dönmesi (Testis torsiyonu)
 •  Testis ve torbalarla ilgili diğer acil durumlar
 •  Göbek Fıtığı
 •  Göbek Granülomu
 •  Eğri Boyun Hastalığı (Tortikoliz)
 •  Labial Yapışıklık
 •  Anüsten Kan Gelmesi Durumları
 •  Bağırsak düğümlenmesi (İnvaginasyon):
 •  Rektal Polip (Juvenil Polip)
 •  Anüste Çatlak (Anal fissür)
 •  Çocuklarda Kabızlık ve Enkoprezis (Dışkı Kaçırma Hastalığı)
 •  Bebeklerin Mide Çıkışı Tıkanıklığı (İnfantil Plor Stenozu)
 •  Sünnet (Yenidoğan ve çocukluk döneminde)
 •  Tümör cerrahisi (Karıniçi ve göğüs boşluğunda yerleşimli)
 •  Hava ve sindirim yolundan yabancı cisimlerin çıkartılması
 •  Çocuk Ürolojisi ile ilgili hastalıklar (Hipospadias, vezikoüreteral reflü)
 •  Hirschsprung Hastalığının tek evreli tedavisi
 •  Yenidoğanın Doğumsal Hastalıkları (Diyafragma hernisi, Özofagus atrezisi, Anal ve intestinal atreziler)

Eğitim

 • Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı (2003)
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (1992)

Kariyer

 • Defa Life Hastanesi
 • Gaziantep Çocuk Hastanesi
 • Elbistan Devlet Hastanesi
 • Elazığ Devlet Hastanesi