X
Online Randevu
Prof. Dr. Orhan Veli DOĞAN

Prof. Dr. Orhan Veli DOĞAN

Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)
 • Erişkin Kalp Cerrahisi
 • Koroner bypass
 • Valvuler kapak hastalıkları
 • Mitral kapak tamirleri
 • Complex aort kapak ameliyatları (benthall cabrol root genişletme)
 • Multivaivalvüler girişimler
 • TAVİ
 • Minimal invasif (küçük kesi) kalp ameliyatları
 • Büyük arterler
 • Disseksiyon
 • Asendan anevrizmalar
 • 2 Konjenital kalp ameliyatları
 • Palyatif cerrahiler (bant şant)
 • Complex cerrahiler (Asd, VSD, TOF, rastelli ameliyatları)
 • 3 Vasculer ve endovasculer
 • Tüm komlex vasküler cerrahi girişimler (anevrizmalar, extra anaotik bypass lar, dıstal bypass, total oklude aort)
 • Tüm komplex endovasküler girişimler (EVAR, TEVAR, Karotis stentleme, tüm periferik aterektomi ve anjiyoplasti işlemleri)

Eğitim

 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Profesörlük (2014)
 • Ankara Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Doçentlik (2007)
 • Ankara Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıpta Uzmanlık (1993 - 1996)
 • Hacettepe Tıp Fakültesi Yüksek Lisans (1983 – 1989)

Kariyer

Deneyim

 • Liv Hospital Gaziantep ( 2020 - 2022 )
 • Özel Akademi Hastanesi Kvc Direktörü (2019-2020)
 • Özel Defne Hastanesi Kvc Direktörü (2016- 2017)
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadiyoloji A.B.D. Öğretim Üyesi (2016 -2020)
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Kardiyoloji A.B.D Başkanılığı (2014 – 2015)
 • Kırgızistan Osh Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ( 2014 )
 • Sakarya Universitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. Öğretim Üyesi (2013 – 2014)
 • Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Şefi (2009 – 2013)
 • Ankara Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Doçentliği (2007 -2009)
 • Ankara Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanlığı (1996 – 2007)
 • Ankara Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Asistanlığı (1991 – 1996)
 • Rize Devlet Hastanesi (1990 – 1991)
 • Silopi Devlet Hastanesi (1989 – 1990)

Yayınlar

 1. Pulsatil ve Nonpulsatil kardiyopulmoner bypass ile koroner bypass cerrahisi uygulanan hastalarda nörokognitif değişikliklerin elektroensefelografi ve minimental test kullanılarak değerlendirilmesi. Dr. Hasan Erdem (ADEAH, Kalp Damar Cerrahisi uzmanlık tezi, 2004)
 2. Proksimal aort cerrahisi sonuçlarımızın irdelenmesi. Dr. Deniz Ceylan
 3. Sekonder atrial fibrilasyonlu hastalarda modifiye cerrahi maze prosedürü uygulanması ve klinik sonuçlarımız (ADEAH, Kalp Damar Cerrahisi uzmanlık tezi, 2004)

 

Uluslararası Panelde davetli konuşmacı:

 1. “Kırgızistanda kardiovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni teknolojilerin tanıtılması” International cardiorespiratory forum, Bişkek Kırgızistan
 2. “Surgical treatment of ischemic heart disease” Modern Diagnostic and treatment methods of cardiovascular disease Osh, Kırgısistan 2014

 

Yurtdışında ders:

 1. Osh State University, Oş, Kırgızıstan, 4-5-6 sınıflara ders. 03.02.2014-01.06.2014

 

Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı:

 1. AAA: Açık cerrahi ihmal mi ediliyor? Türk Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi 2012, Antalya

 

Ulusal panelde davetli konuşmacı:

 1. Karotis revaskülarizasyonu: Kanıtlar ışığında cerrahi görüş Sakarya Üniversitesi II. Endovasküler Girişimler Kursu, Sakarya, 2013

 

Ulusal kongre düzenlenmesi

 1. İstanbul Meeting of Practice and Science in Cardiology and Cardiovascular Surgery Organizasyon Kurulu Üyesi

 

Uluslar arası düzeydeki bilimsel toplantı ve etkinliklerde oturum başkanlığı

 1. 9. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi Antalya, 2013. Oturum Başkanlığı
 2. 22nd Annual meeting of the asian society for cardiovascular and thoracic surgery Nisan 2014 İstanbul. Oturum Başkanlığı

 

Ulusal düzeydeki bilimsel toplantı ve etkinliklerde oturum başkanlığı ve diğeri görevler

 1. 11. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi yorumculuğu
 2. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi oturum başkanlığı
 3. Türk Kalp Damar Cerrahisi Okulu oturum moderatörlüğü
 4. XVI. Ulusal Vasküler Cerrahisi Kongresi oturum başkanlığı Sakarya Üniversitesi I. Endovasküler Girişimler Kursu Oturum Başkanlığı 

 

Dergi Hakemliği 

 1. Türk Kalp Damar Cerrahisi Dergisi hakemliği
 2. Türkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Sciences hakemliği
 3. Damar Cerrahi Dergisi Hakemliği
 4. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports
 5. Cardiovascular Journal of Africa

 

Kongre Hakemliği

 1. 11. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Bildiri Hakemliği
 2. 12. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Bildiri Hakemliği

 

Üyelikler

 • Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Damar Cerrahisi Derneği
 • European Soceity of Radiology
ONLİNE X

CANLI DESTEK

Güncelleme(Update): 05/02/2024